Thalia Programm Kino

Rudolf-Breitscheid-Str. 50
14482 Potsdam
Telefon: 0331/74370-20